ENERG, spol. s r. o.
Činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, elektrických a v oblastimerania tepla, pretečenej teplej a studenej vody.
Služby a obchod v bytovej, komunálnej a priemyselnej energetike.
Havarijné, bežné, stredné a generálne opravy teplovodných, horúcovodných a parných kotlov.
Keby náhodou
0905 93 77 97
056 / 64 78 773
energ@energ.sk
www.energ.sk